menuclose

30.ročník. Celoslovenská súťaž zručnosti vodárenských pracovníkov.

Organizovanie súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov sa stalo prestížnou prezentáciou vodárenských spoločností na Slovensku a jubilejný 30.ročník organizovala Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. v Trenčianskych Tepliciach. Vodárenskí pracovníci prezentujú svoju profesiu, odbornosť a zručnosť, v súťažných disciplínach, ktoré vyplývajú z reálnych činností. Súťaž bola rovnako určená aj pre verejnosť, aby sa priblížili niektoré činnosti priamo zákazníkom.

Súťažiaci si preverili nielen odborné schopnosti, ale aj pohotovosť a schopnosť reagovať na krízové situácie. Podujatie prispieva k výmene poznatkov a skúseností medzi pracovníkmi jednotlivých vodárenských spoločností.

Je to už tradičná príležitosť na stretnutie odborníkov z oblasti vodohospodárstva v rámci celého Slovenska.

Event Foto

Kompletné fotografické služby pre firmy

Ing. Marián Drinka, Tel.: +421 902 331 830, IČO: 46220712, DIČ: 1076979948

COPYRIGHT © 2020 ALL IMAGES BY MARIÁN DRINKA. ALL RIGHTS RESERVED.